Οδηγίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρηθούν για την πρόληψη κινδύμου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία κάθε εργαλείου, πριν τη χρήση του!

Προσοχή ΚΙΝΔΥΝΟΣ Να προτατεύετε τον εαυτό σας Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας & τις οδηγίες χειρισμού Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας Να χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας
Να βγάζετε το φις από την πρίζα Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας Να φοράτε παπούτσια ασφαλείας
Επικοινωνία | Όροι χρήσηςcopyright © 2008 - www.krausmann.gr
designed & produced by Mikropixel & TGP