ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρηθούν για την πρόληψη κινδύνου ηλεκτροπληξίας, προσωπικού τραυματισμού και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία κάθε εργαλείου, πριν τη χρήση του!

ATTIKH

Προσοχή ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Να προστατεύετε τον εαυτό σας
Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας & τις οδηγίες χειρισμού
Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας
Να χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας
Να βγάζετε το φις από την πρίζα
Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας
Να φοράτε παπούτσια ασφαλείας
WordPress Image Lightbox